Thứ sáu, 16/7/2021, 9:49
Lượt đọc: 208

Thông tin và thủ tục đăng kí tuyển sinh bổ sung (diện đúng tuyến)

Trường Tiểu học Phan Văn Trị kính chuyển Quý phụ huynh thông tin và thủ tục đăng kí tuyển sinh bổ sung (diện đúng tuyến) đối với các trường hợp chưa làm thủ tục đăng kí đợt 1 và những trường hợp trong danh sách bổ sung đợt 2

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 16/7/2021 đến 17h00 ngày 20/7/2021
- Hồ sơ cần chuẩn bị (file JPG hoặc PDF) các loại giấy tờ sau:
1. Giấy khai sinh
2. Hộ khẩu gốc
3. Hộ khẩu KT3 (nếu có)
- Đối tượng: Học sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 chưa đăng ký đợt 1 và danh sách bổ sung đợt 2 (đã gửi cho UBND các phường)
- Link đăng ký nhập học: http://demo.quan1hcm.gov.vn/qltsdc/Default.aspx?mod=nophoso1 
- Mã QR đăng ký nhập học: