Thứ tư, 20/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 297

Ngày hội Open House

   Nhằm hướng tới một môi trường hội nhập ngôn ngữ toàn diện, nhà trường phối hợp cùng trung tâm VATC tổ chức ngày hội Open House cho các em học sinh. Ngày hội không chỉ là nơi vui chơi giải trí, mà thông qua các trò chơi nhỏ sẽ gợi nhớ và mở rộng vốn từ cho các em hơn nữa.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163