Thứ hai, 14/6/2021, 17:21
Lượt đọc: 16

Công văn 1661/UBND-NV: V/v chuyển công tác đối với công chức, viên chức đến các cơ quan, đơn vị không thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87