Thứ hai, 13/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 163

Quyết đinh 07/QĐ-PVT Và dự toán thu, chi trường Phan Văn Trị Kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính

- Quyết định 07/QĐ-PVT:

 

 

- Thông tư 61/2017/TT-BTC:

 

 

- Dự toán năm 2020-PVT:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87