Thứ bảy, 7/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 152

Phiếu ôn tập số 8: Môn Tiếng Việt K5 PVT

Họ và tên: ……………………

Lớp: .........................................

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 8

MÔN TIẾNG VIỆT

 

  1. CHÍNH TẢ

    Học sinh rèn chữ bài: Thái sư Trần Thủ Độ (Trang 15 sách giáo khoa - Tiếng Việt tập 2) đoạn từ: “Trần Thủ Độ là người có công lập nên nhà Trần, .........ông mới tha cho.”

    ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  1. Em hãy đọc lại đoạn chính tả trên và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Em hãy nêu sự hiểu biết của em về Thái sư Thủ Độ.

.........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

  Câu 2: Khi có người xin chức câu đương, Trần Thủ Độ làm gì?

.........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Tác giả: GV Khối 5 Phan Văn Trị Q1

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87