Thứ tư, 4/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 167

Phiếu ôn tập số 7: Môn Tiếng Việt K5 PVT

Họ và tên: ……………………………

Học sinh lớp: .......................................

PHIẾU ÔN SỐ 7

ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU

 

 1. Hãy chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  1. …………….sức khỏe yếu…………… bạn Quỳnh vẫn chăm chỉ học tập. 
  2. ……………..nước lũ đổ về…………………. ruộng đồng sẽ ngập lụt. 
  3. …………… mưa bão lớn………………thuyền không ra khơi.
  4. ……………..trời mưa………………….. rau xanh phát triển nhanh. 
  5. ………………….bạn Linh là một học sinh giỏi…………….bạn còn là người con hiếu thảo. 
  6. …………………con đường này hẹp……………….xe cộ rất nhộn nhịp. 
 2. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Bà cụ Mít già lụ khụ, lưng còng gập xuống, tóc bạc trắng ................... cước, sống một mình .......................cái quán cóc nhỏ dưới gốc đa cổ thụ đầu làng. Hằng ngày, cụ nấu nước chè ........................... bán ..................... trong làng gọi là "Quán cụ Mít". 

 

Tác giả: GV Khối 5 Phan Văn Trị Q1

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87