Thứ hai, 5/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 323

Chuyên đề: Phát triển bền vững giáo dục hòa nhập cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 05/08/2019 trường Tiểu học Phan Văn Trị đã tổ chức Chuyên đề: Phát triển bền vững giáo dục hòa nhập cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Với báo cáo viên là cô Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó hiệu trưởng nhà trường.

  Sau đây là một số hình ảnh buổi chuyên đề:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163